Share Button

 Dovoľujeme si Vás privítať na internetovej prezentácii spoločnosti ARBOREA eng.® s.r.o., ktorá sa už od roku 2001 na celom území Slovenska i v zahraničí zaoberá návrhom, vývojom a realizáciou rôznorodých konštrukčných systémov drevostavieb  s preferenciou na zrubové stavby z masívu a drevodomy (rekreačné zruby, víkendové drevenice, celoročne obývateľné rodinné zruby, penzióny, reštaurácie, altánky, zimné záhrady, atď).

  Spoločnosť má charakter rodinnej spoločnosti bez vonkajšej kapitálovej účasti a spĺňa znaky spoločnosti s  výhradne výrobnou  povahou.  Riadime sa vlastnou koncepciou výrobnej a obchodnej politiky s finalizáciou výroby do širokého spektra  produktov na báze dreva so zameraním na drevostavebnú výrobu. Výrobný program je  založený na nesériovej a objednávkovej platforme výroby.

  Naša spoločnosť je výnimočná svojím  individuálnym prístupom ku klientovi,  nekompromisnou kvalitou vypracovania na základe dlhoročných skúseností  a inovatívnosťou stavebno-technologických postupov  za účelom dosiahnutia najvyššej možnej miery ekologizácie bývania. Drevo  obohatené o prírodné materiály ako konope, ovčiu vlnu, drevovláknité izolácie a hlinu je pod našimi rukami transformované do drevostavieb architektonicky vychádzajúcich z tradícií slovenských tesárskych a stolárskych majstrov.

Spoločnosť poskytuje komplexné služby v rozsahu drevospracujúcej, stavebno-tesárskej a stavebno-stolárskej výroby od predprojektovej konzultácie, zabezpečenia vyhotovenia projektovej dokumentácie až po finalizáciu produktov do stupňa požadovanom a dojednanom s klientom (surová, hrubá stavba alebo stavba na kľúč, resp. vo forme subdodávok k týmto stavbám alebo vo forme samostatných častí). Pre zabezpečenie vysokej úrovne vypracovania našich stavieb pracujeme výhradne s dlhoročne  overenými  a certifikovanými výrobcami stavebných materiálov a spoľahlivými externými dodávateľmi stavebných profesií (voda, elektrika, kúrenie, komplexné murárske práce).

Do produktového portfólia našej spoločnosti  samozrejme patrí výroba širokého spektra stolárskych výrobkov z masívu (okná, dvere, schody, zariaďovanie interiérov z masívu, exteriérové doplnky, zrubové obklady, podlahovina) a ostatných výrobkov na báze dreva vrátane výrobkov umeleckej stolárskej výroby z masívu a umeleckého (rezbárskeho) stolárstva.