Share Button

Koncepcia

V rámci sekcie stolárskej výroby spoločnosť zabezpečuje všetky výrobné, pracovné a technologické procesy v rámci výrobného programu svojimi pracovníkmi a vlastným strojovým vybavením, od umelého sušenia reziva až po finálne opracovanie reziva postupom cez jednotlivé výrobné operácie do konečného výrobku. Dizajn, spôsob opracovania, konštrukčný systém a typ povrchovej úpravy vychádza z požiadaviek klienta, typológie konkrétnej stavby, typológie interiéru a architektonicko-urbanistických požiadaviek. V rozsahu stolárskej výroby spoločnosť zabezpečuje komplexný proces od zamerania, návrhu dizajnu a typu konštrukcie, spracovania cenovej ponuky, komplexnej výroby až po montáž na mieste osadenia. Sortiment stolárskych výrobkov predstavuje finálne výrobky bez potreby ich ďalšej kompletizácie.
Dizajn a výtvarné riešenie

Produkované výrobky sú štýlovo čisté, výtvarne a koncepčne elegantné, originálne, prispôsobené požadovanému štandardu a výtvarnej koncepcii stavby, s dôrazom na konštrukčné a výtvarné detaily s individuálnou a originálnou štylizáciou v širokom spektre portfólia výrobkov na báze dreva. Stratégia stolárskej výroby je založená na firemnej téze : „precíznosť v detailoch, harmónia v celku“. Veľkou devízou spoločnosti je individualita, originalita v dizajne, konštrukcii a v celkovom stvárnení výrobku s dôrazom na internú firemnú autorizáciu.
Výroba všeobecne

Nosným programom stavebno-stolárskej výroby je produkcia konštrukčne a dizajnovo variabilného sortimentu stolárskych výrobkov z masívu na báze lepených profilov škárovkovitého typu, lepených lamiel, z opracovaného reziva alebo z tradičného masívu z guľatinových, polguľatinových, hranených alebo polohranených profilov. Stolárske výrobky sú vyrábané výhradne nesériovo na objednávku, konkrétne na daný účel a stavebný objekt. Okrem tradičnej výroby z masívu spoločnosť v malom rozsahu na základe požiadaviek klienta vyrába taktiež stolárske výrobky z DTD, OSB, HDF, MDF, povrchovo upravených dyhovaním, melaminovaním alebo laminovaním, alebo v kombinácii s komponentami z masívu. Okrem štandardnej výroby z masívu spoločnosť vyrába aj prvky na báze masívneho dreva s povrchovou úpravou dyhovaním alebo nalepovaním masívnych švartní, s dekorom podľa výberu klienta (konštrukčný princíp laťovky a biodosky). Do programu stolárskej výroby sú zahrnuté aj výrobky podlahovej a obkladovej palubovky a komponenty stolárskych výrobkov ako polotovarov. Spoločnosť neumiestňuje žiadne výrobky do maloobchodného alebo veľkoobchodného predaja, ale sleduje trend individuality a nesériovosť výroby. Koncepčne výrobný program okrem vlastnej výroby zahŕňa aj vlastnú montáž so súvisiacimi službami, vrátane záručného a pozáručného servisu.
Alokácia, typológia

Účelové zostavy zariaďovania interiérov a ostatné stolárske výrobky sú vyrábané v kategóriách pre alokáciu do stavieb harmonizujúcich s klasickými štýlovými typmi stavebných objektov rustikálneho výrazu a s alokáciou do – dizajnom a konštrukciou – moderných typov stavieb s rôznou mierou odklonu od normatívu rustikálnych modelov stavieb, v súlade so zásadami modernej architektúry a moderného architektonického slohu. Modelová a konštrukčná štruktúra stolárskych výrobkov spoločnosti pre jednotlivé typy a funkčné modely zariaďovania interiérov a exteriérov typologicky variabilných stavebných objektov ponúka výrobu širokého spektra stolárskych výrobkov (okná, dvere, schody, obkladová a podlahová palubovka) a typov zariaďovania interiérov po častiach alebo vo forme finálnych zostáv, členením na kuchynské, jedálenské, obývacie, detské, pracovné a spálňové zostavy, alebo samostatne ako jednotlivé komponenty zostáv – komody, lavice, skrine, šatníky, príborníky, stoly, stoličky, kanapy, a výrobu ďalších účelových výrobkov a zostáv na mieru.