Share Button

Spoločnosť podniká v danom segmente stavebnej výroby od roku 2000 po komplexnej analýze, primárne čerpajúc z know-how a predchádzajúcich skúseností zakladajúceho manažmentu spoločnosti, z požiadaviek trhu po ekologickom bývaní a zdravom životnom štýle a v neposlednom rade z entuziazmu, ktoré synergicky po hĺbkovej analýze vyplynuli do založenia tejto spoločnosti, a následne do budovania renomé, ktorému sa táto spoločnosť teší v danom segmente stavebného priemyslu.

Spoločnosť začínala ako drevospracujúca firma na úseku piliarskej drevovýroby, paralelne s výkonom činností drevostavebnej (stavebno-tesárskej) výroby, postupne s rozšírením výroby o stavebno-stolársku a ostatnú stavebnú činnosť, v súlade so zámerom o vytvorenie komplexne integrovanej výrobnej a obchodnej spoločnosti.

V súčasnosti spoločnosť zabezpečuje komplexnú inžiniersku činnosť rozšírenú o developerskú činnosť. Spoločnosť od svojho počiatku v súlade so stratégiou o vytvorenie komplexnej integrity spoločnosti podniká aj v segmente záhradných a sadových úprav.