Share Button

Spoločnosť rozširuje rozsah poskytovaných služieb o realitný a investičný developing s výstavbou nadštandardných zrubových stavieb s aplikáciou inovatívnych a tradičných stavebných postupov a s uplatnením tradičných ekologických stavebných materiálov s vysokým dôrazom na všeobecnú environmentálnu kompatibilitu, architektonické a konštrukčné prevedenie, remeselné spracovanie, koreláciu konštrukčných a výtvarných detailov v snahe o splnenie stavebnotechnických a tepelnotechnických požiadaviek vzťahujúcich sa na výstavbu predmetných konštrukčných systémov a využitia pozitívnych aspektov dreva ako stavebného materiálu a ostatných prírodných materiálov v konštrukcii zrubových stavieb. V súvislosti s developerskou činnosťou ARBOREA predmetné developerské aktivity zabezpečuje prostredníctvom spoločnosti BOREEN.

Aktuálne je v štádiu príprav realizácia developerského projektu s výstavbou zrubových objektov na Nižnej Boci (oblasť Nízkych Tatier) , v Liptovskej Ondrašovej (oblasť Liptova) a v oblasti Štiavnických Vrchov.

V intencii realitného developingu spoločnosť nezamýšľa predmetné činnosti realizovať v rozsahu veľkých projektov, ale zámerom je činnosť zameraná na exkluzívne zrubové stavebné objekty vo vyššie naznačených súvislostiach. Realitný developing ARBOREA a BOREEN zabezpečujú v celom rozsahu inžinierskej činnosti od výberu pozemkov, ich obstaranie, resp. sprostredkovanie, projektovú činnosť, kompletnú realizáciu stavieb, zabezpečenie úveru so spolupracujúcimi bankovými inštitúciami, až po záhradné úpravy a vlastný predaj klientom, príp. sa predaj zabezpečuje prostredníctvom renomovaných realitných kancelárií.

Vzhľadom na proklamovanú jedinečnosť a dodržanie aspektov vstupujúcich do konštelácie výsledného hodnotového indexu stavieb predstavy klientov sú zohľadňované len do intervalu únosných výtvarných a konštrukčných zmien, nespochybňujúcich spoločnosťou naznačený hodnotový index.