Share Button

Obchodný názov spoločnosti:

ARBOREA eng.®, s.r.o.

Sídlo:
S.B. Hroboňa č. 173/17
Liptovský Mikuláš
031 05

Prevádzka :
Palugayho 1,
Liptovský Mikuláš
031 01

IČO : 36395871
DIČ : 2020127296
IČ DPH : Sk2020127296

Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde v Žiline vo Vložke č. : 12615/L, Oddiel : Sro.

Ostatné spoločnosti patriace do skupiny ARBOREA eng. : ENVICON s.r.o.; , BOREEN s.r.o.;

 

Kontakty:

+421 (0) 905 980 755
Ing. Miroslav Bubniak – konateľ spoločnosti

email: miroslav.bubniak@arborea.sk, arborea@arborea.sk

+421 (0) 907 885 303
Ing. Dušan Bubniak – manažér spoločnosti

+ 421 (0) 918 595 923
p. Zuzana Lepišová – asistentka konateľa a administratíva

zuzana.lepisova@arborea.sk

+421 (0) 915 998 056
Ing. Stanislav Jochim, PhD. – špecializovaný projektant

+421 (0) 917 953 722
Ing. František Kuna – manažér spoločnosti

frantisek.kuna@arborea.sk