Share Button

Obchodný názov spoločnosti:

ARBOREA eng.®, s.r.o.

Sídlo:
S.B. Hroboňa č. 173/17
Liptovský Mikuláš
031 05

Prevádzka :
Palugayho 1,
Liptovský Mikuláš
031 01

IČO : 36395871
DIČ : 2020127296
IČ DPH : Sk2020127296

Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde v Žiline vo Vložke č. : 12615/L, Oddiel : Sro.

Ostatné spoločnosti patriace do skupiny ARBOREA eng. : ENVICON s.r.o.; , BOREEN s.r.o.;

Kontakty:

Ing. Miroslav Bubniak – konateľ spoločnosti         mob: 421 (0) 905 980 755

bubniak@arborea.sk, arborea@arborea.sk

p. Zuzana Lepišová – asistentka konateľa a administratíva        mob:+ 421 (0) 918 595 923

lepisova@arborea.sk

Ing. František Kuna – logistika, nákup   mob:+421 (0) 917 953 722

kuna@arborea.sk

Ing. Stanislav Jochim, PhD. – špecializovaný projektant