Share Button

Pod manažérsku a akvizičnú kontrolu a do vlastníckych práv manažmentu sp. ARBOREA eng.® podliehajú spoločnosti ENVICON, s.r.o. (výroba špecifických výrobkov z dreva a súvisiace služby s projekčnou činnosťou) a BOREEN, s.r.o. (činnosť realitného developingu). Spoločnosť v segmente vlastnej realizácie záhradných a krajinárskych úprav a v segmente lesohospodárskej činnosti spolupracuje so spoločnosťou ENVIRA, s.r.o.

Spoločnosť zabezpečuje prostredníctvom zmluvných vzťahov vlastnú projektovú a vývojovú činnosť s exkluzivitou so spoločnosťou ENVICON, s.r.o. a prostredníctvom zmluvného špecializovaného projektanta v oblasti drevostavieb.