Share Button

Spoločnosť je vyprofilovaná ako komplexne integrovaná špecializovaná výrobná spoločnosť, s výrobou nesériového charakteru v širokom spektre výrobkov na báze dreva, s každoročnou expanziou výroby, s uplatňovaním tradičných a moderných technologických postupov a stavebných materiálov pri výstavbe a zdokonaľovaním technologického a technického know-how v súlade s vývojom drevospracujúceho a stavebného priemyslu, s ich postupným selektívnym implementovaním do výroby v prospech zvyšovania kvality a štandardu sortimentu výrobkov spoločnosti, uspokojujúc tak aj najnáročnejšie stavebno-technické, výtvarné, konštrukčné a environmentálne požiadavky a individuálne predstavy klientov do rozsahu, ktorý nie je spochybňujúci pre hodnotový aspekt realizovaného portfólia sortimentu výrobkov spoločnosti a ponúkaných služieb.