Share Button

Základná stratégia podnikania spoločnosti je postavená na základných pilieroch – tradícia, invencia, originalita, vysoká profesionalizácia a kvalitatívna a remeselná úroveň opracovania. Spoločnosť je etablovaná aj v rámci tvorby a realizácie sadových a záhradných úprav s tvorbou vlastných kompozičných modelov, prednostne sa zameraním na prírodno-krajinársku kompozíciu a neformálne slohové postupy.

Spoločnosť pri výrobe využíva tradičné stavebno-tesárske a stavebno-stolárske prvky a technologické postupy pri výrobe konštrukcií stavieb a ich častí pre typy blízke klasickým – ľudovým štýlovým zrubovým drevostavbám, ako aj moderné prvky a postupy výroby konštrukcií drevostavieb pre typologicky odlišné (moderné) typy stavieb, s vysokým dôrazom na uplatňovanie tradičných prvkov regionálnej architektúry vo vzťahu k ľudovým rustikálnym modelom a estetickú percepciu stavieb ako konštrukčných a architektonických skvostov. Taktiež aj moderné stavby podriaďujeme prísnym architektonickým kritériám, takže výstavba drevostavieb nepodlieha výlučne osadeniu stavieb vo vidieckych alebo podhorských oblastiach.
Každá stavba je výtvorom, ktorý tvorí súčasť konkrétnej krajiny, a to nielen horskej, podhorskej alebo vidieckej. Konštrukcia a dizajn produktov na báze dreva je výsledkom súladu individuálnych požiadaviek klienta, stavebno-technických požiadaviek, výtvarných a architektonických aspektov stvárnenia stavby alebo častí stavby, s dôrazom na konštrukčné a výtvarné remeselné detaily spracovania a opracovania pre dosiahnutie logickej a harmonickej hodnoty stavby ako celku.

Spoločnosť má tendenciu implementovať prvky a postupy výroby rešpektujúce ochranu životného prostredia, zvyšovať mieru ekologizácie výrobnej činnosti a charakteru produktov spoločnosti, v súlade so zásadami ekologickej výstavby, trvalo udržateľného života a trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov.