Share Button

Spoločnosť rešpektuje zásady korektného prístupu ku konkurenčným spoločnostiam v danom trhovom segmente, pravidlá hospodárskej súťaže a uzancie obchodnej cti, s presadzovaním internej a externej firemnej kultivovanosti.
Spoločnosť a priori sa neznižuje ku kopírovaniu dizajnu alebo konštrukcie výrobkov alebo postupov iných spoločností, ale vychádza z vlastnej autorskej činnosti, výtvarného a konštrukčného prevedenia, okrem rešpektovania obvyklých a bežne používaných stavebných postupov a aplikovaných stavebných materiálov, ktoré majú všeobecný charakter s ich obvyklým používaním v danom segmente stavebného priemyslu.
Každý výrobok alebo technologický postup v akomkoľvek rozsahu výroby je predmetom individuálneho prístupu s exkludáciou sériovosti alebo kopírovania tretích osôb.
Spoločnosť podporuje sponzorskou činnosťou výlučne detské výchovné, športové, zdravotné a environmentálne aktivity (napr. detský hokejový klub v Liptovskom Mikuláši, akcia Hypericum – S-NAPANT, materská škola Stonožka v Liptovskom Mikuláši, materská škola v Žiari – Smrečanoch, Mestská knižnica v Liptovskom Mikuláši – noc s H. CH. Andersenom).