Share Button

Predmetná zrubová konštrukcia bola objednávaná a realizovaná v rozsahu hrubej stavby bez pokrytia strešnou krytinou. Zaujímavosťou z konštrukčného hľadiska je osadenie prahových priziem zrubu na investorom vopred pripravený drevený stropný systém vypustený mimo základov stavby tvoriacich základ terasového prvku.