Share Button

  Zákazka realizovaná v severnom Maďarsku blízko slovenských hraníc. Jedná so o obdĺžnikový objekt hrnčiarskej dielne. Konštrukčným systémom sa jedná o stĺpovú zostavu zopnutú väznicami vyplnenú cez zvlakový spoj dôkladne odizolovanou masívnou borovicovou prizmou na stojato .

  Vzhľadom na umiestnenie v tesnej blízkosti plota je presvetlenie objektu zabezpečené dvojstranne zostavou dvoch okien a presvetlených vstupných dverí.
Zaujímavosťou je použitie zložitej konštrukcie strešného plášťa s priznanou sústavou masívnych krokiev s dekoratívnym previazaním na stropný systém stavby. Zložitosť konštrukcie strešného plášťa je dotvorená vegetačnou strechou postavenou na viacnásobnom statickom, hydroizolačnom a tepelnoizolačnom systéme.

  Vykurovanie objektu je zabezpečené prostredníctvom krbových kachlí napojených na nerezovú komínovú zostavu systémom amerického komína.