Share Button

zrub Arborea 1

Vzhľadom na skutočnosť, že výroba je realizovaná v zmysle individuálnych požiadaviek investora a má teda originálny rozsah a charakter, nie je možné stanovenie všeobecne platnej ceny zrubu, drevodomu (kalkulačné modely). Preto je cena zrubu, drevostavby na konkrétnu stavbu spracovávaná na základe predloženej projektovej dokumentácie alebo architektonickej štúdie, prípadne iného relevantného podkladu pre určenie ponukového rozpočtu . Pre samotnú realizáciu objektu je vždy vypracovaný detailný položkový rozpočet.

V prípade záujmu o výstavbu je možné získať na základe relevantných podkladov bezplatne orientačný rozpočet výstavby (cena zrubu, drevodomu) na našej kontaktnej mailovej adrese: arborea@arborea.sk, prípadne bližšie informácie na telefónnom čísle mob: 0905 980 755 (Ing.Miroslav Bubniak  konateľ spoločnosti)

  V prípade výroby interiérových zostáv z masívu sa cena kalkuluje osobitne na základe požadovaného štandardu a konštrukcie. 

Radi Vás privítame v prevádzkových priestoroch našej spoločnosti a dúfame, že s Vašou dôverou budeme pokračovať vo vytváraní trvalých hodnôt založených na tradíciách slovenskej ľudovej tvorivosti a rešpektovaní zásad tvorby zdravého bývania.

 

S úctou

Za spoločnosť

Ing. Miroslav Bubniak