Share Button

Spoločnosť vo svojej internej podnikovej štruktúre diverzifikácie výroby, ktorá vyplýva z portfólia poskytovaných produktov a ponúkaných služieb v súlade s naznačenou komplexnou integritou spoločnosti, je rozdelená do výrobných sekcií, z ktorých každá je špecializovaná na daný typ výroby, s úzkou profesnou špecializáciou pracovníkov.

Sekcia piliarskej drevovýroby zameraná na prvotné spracovanie suroviny porezom výrezov a na výrobu neopracovaného reziva, sekcia tesárskej výroby so špecializáciou na stavebno-tesársku výrobu konštrukcií drevostavieb, sekcia stolárskej výroby s výrobou sortimentov stolárskych výrobkov a ponukou stolárskych služieb a sekcia ostatnej stavebnej činnosti, zabezpečujúca realizáciu doplnkových stavebných činností do požadovaného stupňa odovzdania stavebného objektu. Inžinierska, konzultačná a projekčná činnosť, výkon stavebného dozoru a činnosť stavbyvedúceho podlieha manažmentu spoločnosti.

Elektroinštalačné a vodoinštalačné profesie, resp. ostatné špecializované profesie si spoločnosť zabezpečuje vo forme subdodávok so zmluvnými subdodávateľmi. Projekčná činnosť je zabezpečovaná externou spoluprácou na základe exkluzivity zmluvných vzťahov.