Share Button

V rozsahu tejto prezentácie si dovoľujeme cteným klientom predstaviť produktové portfólio výrobkov a ponúkanú paletu služieb spoločnosti ARBOREA eng.®, ktorá sa zaoberá návrhom, výskumom, vývojom, výrobou a realizáciou kompletných konštrukčných systémov drevostavieb a subdodávok k týmto stavbám v širokom spektre alternatív, variánt a subvariánt konštrukčných a výtvarných riešení, od projektovej prípravy až po odovzdanie stavieb do rôzneho stupňa rozostavanosti, vrátane kompletnej realizácie stavieb „na kľúč“, zahŕňajúc aj inžiniersku činnosť vo výstavbe, poradenskú a konzultačnú činnosť, výkon stavebného dozoru a realitný developing prostredníctvom exkluzívnych zmluvných partnerov.

Ďalším segmentom ponúkaných služieb spoločnosti sú činnosti v rozsahu návrhov a realizácií sadových, krajinárskych a záhradných úprav, ktoré predstavujú doplnkovú činnosť integrovanú ako nadstavbovú službu pre spoločnosťou realizované stavebné objekty, s víziou tvorby uceleného kompozičného diela v nadväznosti na urbanistické a krajinárske včlenenie do matrice jednotlivých krajinných prvkov, neokliešťujúc hodnotu len na stavebný objekt, ale so zámerom na zdôraznenie percepcie hodnoty priestoru v širších územných a priestorových súvislostiach.

Spoločnosť na základe dlhodobejšej prípravy tejto prezentácie a s ohľadom na renomé spoločnosti si dovoľuje cteným klientom zdôrazniť individualitu, exkluzivitu a hodnotovú jedinečnosť produktov a služieb spoločnosti, s vysokým dôrazom na výtvarno-kompozičné a konštrukčné detaily spracovania a dizajnového prevedenia, výtvarné a logické riešenia objektov a individuálnu štylizáciu produktov so zdôraznením firemnej paternity a hodnoty remeselného spracovania, nevynímajúc široký diapazón produktového portfólia spoločnosti.

Základom činnosti spoločnosti je využívanie dreva ako konštrukčného a „kompozičného“ materiálu a ostatných stavebných výrobkov s vysokou ekologickou hodnotou, nadväzujúc na princípy ekologickej architektúry, ekologickej výstavby, trvalo udržateľného života a environmentálnej kompatibility, nevynímajúc nespochybniteľný historicko-kultúrny význam dreva ako stavebného materiálu a jeho vysokú hygienicko-estetickú hodnotu.

Spoločnosť je od 16.01.2009 majiteľom slovnej a kombinovanej ochrannej známky v zmysle Zákona č. 55/1957 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, registrovaných na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vo forme Osvedčenia o zápise slovnej ochrannej známky a vo forme Osvedčenia o zápise kombinovanej ochrannej známky, a z toho vyplývajúceho výlučného práva označovať svoje tovary alebo služby ochrannou známkou, alebo ju používať v spojení s týmito tovarmi alebo službami.

Spoločnosť prostredníctvom spoločnosti BOREEN, s.r.o. exkluzívne zabezpečuje činnosti realitného a investičného developingu so zameraním na developing nadštandardných zrubových stavieb. Spoločnosť rozširuje ponuku služieb o projektovú činnosť drevostavieb prostredníctvom spoločnosti ENVICON, s.r.o. a prostredníctvom exkluzívneho zmluvného projektanta v oblasti drevostavieb.