Share Button

Spoločnosť zabezpečuje realizáciu aj ostatných stavebných činností (ostatné montážne práce, pokrývačské práce, murárske práce, výkony zatepľovania a ostatné práce dokončievacieho cyklu), súvisiacich s výstavbou objektov na klúč.

Elektroinštalačné a vodoinštalačné profesie a profesiu vykurovania si spoločnosť zabezpečuje subdodávateľsky. Spoločnosť taktiež zabezpečuje výkon stavebného dozoru a projektovú činnosť prostredníctvom svojich zmluvných partnerov v rozsahu vlastnej internej činnosti.