Share Button

Spoločnosť ARBOREA eng.® (spolu s ostatnými spoločnosťami podliehajúcimi manažmentu spoločnosti Arborea eng.) realizuje svoju činnosť v segmente:

drevospracujúcej výroby,
drevostavebnej výroby,
stavebno-tesárskej výroby,
stavebno-stolárskej výroby,
umeleckej stolárskej výroby,
nábytkovej stolárskej výroby,
doplnkovej ostatnej stavebnej činnosti (vzťahujúcej sa na realizáciu stavieb na kľúč. v súlade s predmetom podnikateľskej činnosti spoločnosti.
Prednostne so zameriavame na segment kompletných konštrukčných systémov zrubových stavieb z masívu a subdodávok k týmto stavbám vrátane výkonu vývojárskej, projektovej, inžinierskej, konzultačnej, výrobnej a realizačnej činnosťi s možnosťou odovzdania stavieb do rôzneho rozsahu požadovaného a dojednaného s klientom, vrátane výkonu činnosti stavebného dozoru a činnosti stavbyvedúceho, nevynímajúc realitný developing zrubových stavieb.

Spoločnosť taktiež podniká v segmente záhradnej a krajinárskej tvorby. Navrhujeme a realizujeme sadové, záhradné a parkové úpravy, prednostne so zameraním na neformálne krajinárske slohové postupy.