Share Button

Prvotné spracovanie drevnej hmoty prebieha porezom guľatiny na rámovej píle RP 700 a RP 600 a hranolovacej píle HP 500 podľa porezovej schémy, následne rozmietaním doskového a fošňového bočného alebo stredového reziva na rozmietacej píle na dimenzie reziva podľa výrobného programu.

Výroba neopracovaného reziva obsahuje výrobu reziva doskového (neomietané a omietané), fošnového (neomietané a omietané), hraneného, polohraneného (trámy a vankúše), hranolčekového a drobného reziva, ich kvalitatívnym triedením podľa kvalitatívnych tried a ukladaním do klietok v procese predsúšania dreva prirodzeným sušením. Rezivo je triedené podľa akosti (A, I-III / PP, EBW, IMBI, IMBII), technologickej upotrebiteľnosti (SI, SII), /(SA,SB,SC)/, všeobecne rozdelené na stolárske a stavebné rezivo.
Spoločnosť (obmedzene) ponúka aj porez vo mzde – porez vlastnej guľatiny na mieru podľa požiadavky klienta.
Vyrábané dimenzie reziva (hrúbka *šírka (mm) – rozmery vzťahujúce sa na čerstvé rezivo, menovité rozmery po odpočte miery na zosychanie pre vlhkosť 20%):
Doskové rezivo omietané
– 22,26,32 * 82,102 / 26,32 *
– 122, 142, 162, 182, 202, 222, 252, 302, 352 (+)

Doskové neomietané rezivo hr. 22, 26, 32

Fošnové rezivo omietané
– 42, 52, 62 * 82, 102 / 42, 52, 62 * 162, 182, 202, 222, 252, 302 (+)

Fošnové neomietané rezivo
– hr. 42, 52, 62, 82

Hranolové rezivo omietané
– 102* 102/122/142/162/182/202/222/252/282/302/352
– 122*122/142/162/182/202/222/252/282/302/352
– 142*142/162/182/202/222/252/282/302
– 162*162/182/202/222/252/282/302/332/352
– 182*202/222/252/282/302/332/352
– 202*202/222/252/282/302/332/35)
– 222*222/252/282/302/332/352
– 252*252/302/332/352/382/402/452
– 302*302/332/352/382/402/432/452
– 352*352/382/402/432/452
– 382/402*382/402/432/352

Hranolčekové rezivo
– 52*52, 52*62, 52*82, 82*82, 82*102

Drobné rezivo
– 42*42, 42*52, 32*52, 26*52, 22*52, 26*26, 22*22

Polohranené rezivo s hrúbkou
– 162, 182, 202, 222, 252, 302, 332, 352, 382, 402, 432, 452,
– šírka variab. 150-480

Krajnicové dosky, krajnice, kratina
Piliny, hobliny, stružliny
Dĺžková dimenzia reziva (m) vychádza z potreby maximálnej výťažnosti a akostného zhodnotenia guľatiny.

• dĺžky štandardné (3) 4, 5, 6 m
• kratina 1,2 m
• prírezy a vlysy
• neštandardné dĺžky 6-12 m (fošňové, hranolové, polohranolové)
• výroba reziva až do 20 (25) m (hranolové a polohranolové)
• dĺžky reziva aj po stúpaniach 0,5 m, príp. 0,1-0,25m.